Naše služby

Kontaktujte nás pro další informace o našich službách.
Chcete najít nové kolegy? Pomoci s rozvojem stávajících? Nebo třeba outsourcovat nábor?

Talentor se věnuje projektům v rámci celého průběhu cyklu lidských zdrojů v organizaci. Od definice strategie náboru (včetně HR marketingu), přes její realizaci, pre-boarding a onboarding, trénink, rozvoj a diagnostiku až po případnou podporu propouštěným zaměstnancům.

Puzzle Talentor Frankfurt Image Bank