Talentor
Czech Republic

| Executive Search | IT Recruitment | RPO | HR Consulting |

Home

Úspěch nás baví, ale víme, že „čísla“ nejsou všechno, proto hodně pracujeme, ale občas si taky hrajeme, abychom byli vždycky připraveni vyladit se na potřeby klienta či kandidáta. Zatímco mnoho personálních konzultantů v poslední době proklamuje, že to „dělá jinak“, my se snažíme vyhledávání zaměstnanců v oblasti IT a poradenství s tím spojené dělat efektivně, eticky, lidsky a přitom maximálně profesionálně.
Naše služby

Struktura našich služeb

Jsme vaším spolehlivým partnerem!

Nábor na vaše klíčové pozice

Najít ty správné lídry byl vždy fascinující úkol. Počítají se nejen odborné zkušenosti a dovednosti, ale také charisma, nasazení a schopnost inspirovat ostatní.

Odvětví věd o živé přírodě a lékařských technologií prochází digitální transformací a úspěšná umístění jsou ještě náročnější. Jako konzultant potřebujete intuici, kreativitu a zkušenosti, abyste našli a oslovili ty správné manažery. V našem digitálním světě to znamená stále více prorážet nové cesty a opouštět staré metody. Milujeme stavění mostů, aby se lidé mohli úspěšně spojovat pro budoucí podnikání!

Najdeme „perfektní“ pro váš management a klíčové pozice.
Používáme inovativní vyhledávací metody a technologie.
S našimi zákazníky a kandidáty udržujeme otevřený dialog a zpětnou vazbu.
Používáme agilní pracovní metody.
Rozumíme vašemu podnikání a výzvám.

Naše standardy

Kvalita v každém kroku procesu

To zahrnuje lidi, technologie, procesy, kvalitu služeb a inovační sílu. Vše, co děláme, by mělo odrážet nejlepší kvalitu a nejvyšší standardy. Svou činnost provádíme v souladu s našimi etickými zásadami a pravidly dodržování.

  • Bezúhonné a odpovědné jednání je nepostradatelným klíčovým prvkem naší firemní kultury v Talentor Advanced Search. Integrita je pro nás důležitější než krátkodobý obchodní úspěch. V zájmu všech našich zainteresovaných stran, zákazníků, kandidátů a zaměstnanců jednáme vždy otevřeně, spravedlivě a transparentně.
  • Rigidní genderové role omezují výkonnost firem. Naše standardizované výběrové procesy odrážejí genderovou rovnost a dávají všem stejnou příležitost ucházet se o jakoukoli pozici.
  • Nediskriminujeme na základě pohlaví, náboženství, spirituality, národnostního/etnického původu, politických názorů, sexuální orientace, zdravotního postižení, věku nebo jakéhokoli jiného faktoru, který přímo neovlivňuje kandidáta v pracovní situaci.
  • Jsme pevně odhodláni prosazovat rozmanitost v náboru a sdílíme závazek k boji proti rasismu, předsudkům a diskriminaci v rámci naší vlastní organizace, mezi kandidáty, našimi klienty a v našich komunitách.
Diversity Talentor
Kompetentní partneři po celém světě

Talentor International

Síť pro změnu hry

Talentor Advanced Search je součástí Talentor International, globální sítě expertů na vyhledávání vedoucích pracovníků, kteří velmi úzce spolupracují na mezinárodních mandátech. Pokud se má hledání vedoucích pracovníků rozšířit na mezinárodní úrovni, bývá úspěšné umístění často ještě obtížnější. Nezbytnou součástí je důvěra v naše obchodní partnery. Všichni partneři Talentoru se znají osobně, vědí o pracovních metodách a speciálních funkcích v různých zemích a rádi předávají toto komplexní know-how našim zákazníkům.

Společné hodnoty a standardy kvality po celém světě


Všichni partneři Talentoru mají rozsáhlé kompetence v oblasti náboru a executive search a specializují se na vyhledávání odborníků v segmentu středního a vyššího managementu. Talentoři sdílejí stejný způsob práce a stejně vysoké standardy kvality. Talentor International neustále rozšiřuje svou síť a navazuje kontakty s lidmi, kteří sdílejí naše vysoké standardy kvality. Spolupracujeme globálně, s týmovým duchem a naše práce nás baví.

Seznamte se s našimi partnery v jiných zemích: https://talentor.com/locations

Reference

Co o nás říkají naši klienti a kandidáti!