Talentor
Czech Republic

| Executive Search | IT Recruitment | RPO | HR Consulting |

Home

Jsme přední personálně-poradenská společnost s globálním působením, zapsaná na prestižním seznamu Hunt Scanlon Global40. Poskytujeme služby v oblasti executive search, IT recruitmentu, outsourcingu náboru (RPO), interim managementu a HR consultingu v celé České republice a na Slovensku. S pomocí několika desítek našich zahraničních kanceláří můžeme naše služby poskytovat globálně.
Naše služby

Struktura našich služeb

Jsme vaším spolehlivým partnerem!

Reference

Kompetentní partneři po celém světě

Talentor International

Globální dosah & lokální přístup

Talentor Česká republika je nejenom klíčovým hráčem na domácím trhu, ale také součástí Talentor International - globální sítě specialistů na executive search. Naše týmy po celém světě úzce spolupracují při plnění mezinárodních mandátů. Jistě, najít správné vedoucí pracovníky na mezinárodní úrovni může být náročné. Zde ale přichází naše síla - důvěra a osobní vztahy mezi našimi partnery. Každý z nás detailně rozumí trhu práce ve své zemi, což nám dává detailní vhled, z něhož mohou těžit naši zákazníci.Společné hodnoty a standardy kvality po celém světě


Naši partneři jsou vysoce kompetentní profesionálové v oblasti executive search a dalších HR služeb. Navzdory naší geografické diverzitě máme jednotný přístup k práci a sdílíme stejné kvalitativní standardy. Síť Talentor International je neustále v expanzi, hledáme a navazujeme kontakty s odborníky, kteří sdílejí naše hodnoty a standardy. Pracujeme společně, s týmovým duchem a nadšením z naší práce.

Rádi bychom vás seznámili s našimi partnery po celém světě. Navštivte https://talentor.com/locations a objevte rozsah naší globální sítě.


Váš dlouholetý a úspěšný partner v Česku a na Slovensku

Talentor Česká republika

Talentor Česká Republika je tvořen dvěma právnickými subjekty, společností Talentor Advanced Search s.r.o. a dceřinou společností Advanced Search Technology s.r.o., která se specializuje na IT Recruitment pod značkou ITsearch.

Nejsme v tom sami

Jsme členy následujících organizací

V naší praxi se řídíme následujícími zásadami

Naše standardy

  • Transparentnost a jasná komunikace: V průběhu celého náborového procesu zajišťujeme otevřenou a upřímnou komunikaci a poskytujeme všem stranám přesné a včasné informace o pracovní pozici, firemní kultuře a očekáváních.
  • Respektování soukromí: Ke všem osobním údajům, které nám byly sděleny, přistupujeme s naprostou důvěrností. Vážíme si soukromí našich klientů a kandidátů a respektujeme je, přičemž tyto citlivé údaje používáme zodpovědně a pouze k zamýšlenému účelu.
  • Dodržování profesionální integrity: Ve společnosti Talentor se řídíme nejvyšší úrovní profesionální integrity. Vědomě se vyhýbáme střetu zájmů, nikdy neuvádíme naše klienty ani kandidáty v omyl a dbáme na to, aby veškeré naše kroky sloužily jejich nejlepším zájmům.
  • Ceníme si vztahů: Respektujeme hodnotu stávajících vztahů a uznáváme práva a přání našich kandidátů v každé fázi náborového procesu. Náš přístup je vždy zaměřen na kandidáty, respektuje jejich rozhodnutí a podporuje jejich blaho.
  • Dodržování právních a etických norem: Při své činnosti dodržujeme všechny příslušné zákony o zaměstnanosti a profesní etické zásady. Součástí tohoto závazku je i důrazný postoj proti diskriminaci v jakékoli podobě. Snažíme se podporovat rozmanitost a prosazovat rovné příležitosti pro všechny osoby bez ohledu na jejich rasu, náboženství, pohlaví, věk, sexuální orientaci nebo zdravotní postižení. V rámci našeho étosu aktivně podporujeme rozmanité a různorodé talenty ve všech našich náborových aktivitách.
  • Talentor si cení diverzity a inkluze jako základních kamenů pro inovace a efektivní rozhodování. Snažíme se přilákat širokou škálu talentů napříč kulturami, pohlavími a zázemím, a podporujeme inkluzivní prostředí, kde mohou být respektováni a vyslyšeni všichni. Tímto způsobem získáváme různorodou škála pohledů, což zvyšuje naše schopnosti v oblasti vyhledávání a náboru pracovníků.
Kontaktujte nás v případě zájmu o spolupráci.
Pokud s námi máte zájem spolupracovat, ať už jako firemní zákazník, či uchazeč o zaměstnání, neváhejte nás kontaktovat.
Blog 2023 Talentor International HR Stereotypes