We take responsibility
Talentor Header

Ochrana osobních údajů

Za prvé: Vaše osobní údaje uchováváme v tajnosti a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a poskytování informací (článek 13 GDPR)

PREAMBULE

Rádi bychom vám poskytli informace o tom, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme v případě, že se registrujete na našem kandidátském portálu, proč je požadujeme a na koho se můžete obrátit v případě jakýchkoliv dotazů.

Pro koho je prohlášení o ochraně údajů určeno?

Prohlášení je určeno pro osoby (dále také jako kandidáti), které si chtějí zdarma zaregistrovat kariérní profil na našem kandidátském portálu u Talentoru buď při podání žádosti o volné pracovní místo, nebo při podání nevyžádané žádosti.

Kdo jsme?

Jsme společnost Talentor International GmbH (dále jen „Talentor“) se sídlem ve Vídni. Jsme společnost zabývající se vyhledáváním vedoucích pracovníků, která má kromě mezinárodních franšízových partnerů své sídlo v Rakousku. Specializujeme se na vyhledávání a poradenství vedoucím pracovníkům v nejvyšším až středním managementu.

Talentor Advanced Search

Jednatel: Tomáš Prajzler

Adresa:

Telefon:

E-mail: office.prague@talentor.com

V následujících lokalitách máme partnery, kteří sami odpovídají za dodržování nařízení GDPR ve svých právnických osobách.

Proč zpracováváme vaše údaje?

Vaše údaje používáme za účelem poskytování kariérního poradenství a pro zprostředkování zaměstnání ve vaší zemi. Za tímto účelem se můžete zaregistrovat do našeho fondu kandidátů, aniž byste se ucházeli o konkrétní pozici. Jakmile se objeví volná pracovní místa, která odpovídají vašemu profilu kandidáta, bude vás kontaktovat konzultant Talentor ve vaší zemi e-mailem nebo telefonicky, aby s vámi probral další kroky.

Uchazeči si také mohou vytvořit profil a tím se přímo ucházet o konkrétní pozici. Bohužel ne vždy platí, že první volné místo, o které se aktivně ucházíte, je úspěšné. V tomto případě vás bude konzultant Talentor kontaktovat také e-mailem nebo telefonicky, jakmile budou další volná místa odpovídající vašemu profilu.

Jaký je právní základ, na kterém zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. (čl. 6 odst. 1 a a čl. 9 odst. 2 a GDPR), které nám můžete poskytnout konkrétně a dobrovolně. Bez vašeho souhlasu nemůžeme a nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje, s výjimkou toho, že zpracování je (také) prováděno za účelem splnění zákonných povinností a z oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) v souvislosti s uplatnění, uplatnění nebo obhajoba právních nároků.

Nemáte ani zákonnou povinnost sdělovat své osobní údaje, ani neexistuje žádná smluvní povinnost. Bez vašich osobních údajů však od vás nemůžeme přijímat žádné žádosti o zaměstnání a také vás nemůžeme informovat o vhodných volných pracovních místech.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

 • Při vytváření profilu se shromažďují následující údaje, které následně zpracováváme:
 • IP adresa, registrační údaje (login, heslo)
 • Osobní údaje (jméno, příjmení a datum narození)
 • Údaje o adrese
 • Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • Dokumenty žádosti (např. životopis nebo certifikáty)
 • Kariéra (např. informace o vašem předchozím zaměstnání)
 • Údaje o vzdělání (např. údaje o studiu nebo školní kvalifikaci)
 • Požadavky na povolání (např. požadovaný rozsah zaměstnání, požadovaný plat, výpovědní doba)
 • Dovednosti a kvalifikace (např. doplňkové školení, certifikáty, jazyky, koníčky)
 • Datum a čas (registrace nebo aktualizace)

Vaše údaje jsou doplňovány konzultantem Talentor v průběhu náborového procesu:

 • Pracovní pohovory, poznámky a poznámky týkající se vašeho profilu (např. informace o tom, proč si přejete změnit zaměstnání)
 • Povolení k pobytu (od kandidátů z nečlenských států)
 • Emailová komunikace s konzultantem
 • Pracovní pozice, které Vám navrhneme nebo o které se ucházíte
 • Indexujte svůj profil, abyste jej snáze našli

Rádi bychom poukázali na to, že údaje týkající se zdraví, informace týkající se vašeho rasového nebo etnického původu, politických nebo náboženských názorů, členství v odborech nebo sexuální orientace jsou údaje, které stojí za to chránit (zvláštní osobní údaje definované v čl. 9 GDPR). Žádáme vás proto, abyste nám takové údaje nezasílali, a to ani ve vašem životopise, ani v jiných dokumentech.

Probíhá profilování?

Abychom vám mohli jako kandidátovi efektivně navrhnout vhodné pracovní pozice, označíme – s vaším souhlasem – profily kandidátů, abychom je snadněji našli v databázi kandidátů. Do klíčového slova plynou údaje z přihlášek, dovednosti, kvalifikace, požadovaný plat, místo výkonu práce, ochota cestovat nebo profesní kariéra. U nových pracovních míst se profily kandidátů porovnávají s příslušnými požadavky na pracovní pozici pomocí těchto klíčových slov a všech dalších údajů uložených v profilu kandidáta.


V našich náborových procesech však neexistují žádné automatizace, které by vedly k tomu, že kandidáti budou automaticky vyřazeni z procesu podávání žádostí nebo budou automaticky navrženi jednomu z našich klientů. Rozhodnutí o tom, které kandidáty na které pozice oslovíme nebo přepošleme některému z našich zákazníků, provádí vždy odpovědný náborový partner epunkt. Nedochází tedy k automatizovanému rozhodování v souladu s článkem 22 GDPR.

Kdo získává vaše data?
Zaměstnanci

Ke všem údajům uvedeným v bodě 6 mají za účelem naplnění účelu přístup odpovědní zaměstnanci Talentor CZ a v případě potřeby i společnosti přidružené k Talentoru (viz bod 3.).

Zákazníci

Vhodné pracovní pozice Vám budou navrženy v rámci náborového procesu. Po pohovoru na epunktu, konzultaci a vašem souhlasu předáme vaše údaje jednotlivým zákazníkům na konkrétní pracovní pozici. Zákazník nemá plný přístup k vašim údajům, ale je vygenerován tzv. kandidátní report ve formě PDF dokumentu. Tato zpráva je vytvořena pro každou pozici a obsahuje vaše kmenová data (osobní, adresa a kontaktní údaje), vaše profesní požadavky (např. požadovaná mzda nebo výpovědní doba), hodnocení náborového partnera na základě schůzek a poznámek. Naši zákazníci jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a mlčenlivostí.

Poskytovatelé technických služeb

K poskytování našich služeb někdy využíváme poskytovatele služeb (tzv. zpracovatele). Příkladem takových poskytovatelů služeb jsou poskytovatelé našeho náborového softwaru nebo poskytovatelé hostingu, kteří nám poskytují servery pro provoz softwaru. Tito poskytovatelé služeb mají příležitostný přístup k vašim údajům pouze pro účely údržby a podpory. Jste smluvně vázáni zpracovatelskou smlouvou v souladu s čl. 28 GDPR k důvěrnosti a opatřením k zabezpečení údajů, přičemž pravidelně kontrolujeme dodržování opatření k zabezpečení údajů. V této souvislosti nedochází ke zpracování osobních údajů ve třetích zemích.

Další příjemci

Abychom splnili zákonné povinnosti nebo se bránili právním nárokům, může se stát, že budeme muset úřadům, soudům nebo právním zástupcům umožnit přístup k vašim údajům.

Jak dlouho budou vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou v zásadě uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů (např. obhajoba právních nároků dle §§ 15 odst. 1, 29 zákona o rovném zacházení). Vaše data budou poté okamžitě a bez vyžádání smazána. V případě vašeho souhlasu bude zpracování probíhat pouze do doby, než svůj souhlas odvoláte.

V případě uchazečů, kterým jsme delší dobu nebyli schopni navrhnout vhodné pracovní pozice, si vyhrazujeme právo tyto profily bez vyzvání smazat. Pokud vás později zaujme pracovní pozice, můžete si kdykoli vytvořit nový uživatelský účet.