Otisk

Otisk Talentor Advanced Search CZ

Disclosure according to Law in CZ

:
Společnost::
Talentor Advanced Search
Právní forma::
Limited liability Company
Majitel::
Tomas Prajzler, epunkt GmbH
Jednatel firmy::
Tomas Prajzler
Adresa::
Adresa::
DIČ::
Registrační číslo společnosti::

Dementi

1. Odpovědnost, užívací práva

Přestože jsme informace důkladně zkontrolovali, nepřebíráme žádnou záruku za jejich přesnost, úplnost a aktuálnost. Byla věnována přiměřená péče tomu, aby byl obsah stránek přesný a aktuální; nicméně společnost Talentor International neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně přesnosti nebo úplnosti obsahu stránek. Jmenované příspěvky vyjadřují názor příslušného autora, nikoli nutně názor poskytovatele.

Jakmile se dozvíme o konkrétním porušení zákona, okamžitě příslušný obsah odstraníme. Jakákoli odpovědnost v této záležitosti může být převzata pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o porušení.

2. Omezení odpovědnosti za externí odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Vzhledem k tomu, že obsah těchto webových stránek není pod naší kontrolou, nemůžeme za takový externí obsah převzít žádnou odpovědnost. Ve všech případech odpovídá za obsah a správnost poskytovaných informací poskytovatel informací propojených webových stránek. V okamžiku, kdy byly odkazy umístěny, nebylo pro nás zjištěno žádné porušení zákona. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, příslušný odkaz okamžitě odstraníme.

3. Autorská práva

Obsah a díla zveřejněná na těchto webových stránkách se řídí autorskými zákony Rakouska. Jakékoli rozmnožování, zpracování, šíření nebo jakákoli forma využití nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo autorů. Neoprávněná reprodukce nebo šíření obsahu je zakázáno a postižitelné. Je povoleno pouze vytváření kopií a stahování pro osobní, soukromé a nikoli komerční použití.

Prezentace těchto webových stránek v externích rámcích je povolena pouze s písemným souhlasem.

4. Ochrana dat

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané textové soubory „cookies“, které se ukládají ve vašem počítači a usnadňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace o používání webové stránky, které vygenerujete, se obvykle přenesou na server společnosti Google v USA a tam se uloží. Google použije tyto informace jménem provozovatele tohoto webu k analýze vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s webem a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem prostřednictvím Google Analytics nebude kombinována s jinými údaji společností Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; tímto vás však informujeme, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Rádi bychom výslovně upozornili, že přenos dat přes internet (např. e-mailem) může představovat bezpečnostní slabiny. Proto není možné data zcela zabezpečit proti přístupu třetích stran. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku takových bezpečnostních slabin.

Použití všech zveřejněných kontaktních údajů třetími stranami za účelem reklamy je výslovně vyloučeno. Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací; například prostřednictvím nevyžádané pošty.