Talentor Initiatives – Znovuobjevení outsourcingu IT

by Gertraud Eregger in — září 2022
Během prvního čtvrtletí v Talentoru jsme pozorovali jedinečné iniciativy, spojení hovorů, nástup našeho nového partnera v Jižní Africe a silné lidské spojení, které se staralo o naše kolegy na Ukrajině.

Rádi bychom se podělili o projekt, který naši dánští a čeští partneři hostili v únoru. Barbara Hansen, International Key Account Manager Talentoru v Praze, navrhla uspořádat společný webinář se Sara Juhl, naším dánským partnerem, s cílem prozkoumat možnosti outsourcingu IT mezi oběma zeměmi.

Talentor Czech Republic

Barbara Hansen

Barbaro, webinář jste moderovala se Sarou Juhl, zakladatelkou Bloom, a naším týmem Danish Talentor: Co ve vás vzbudilo zájem spojit IT, HR a politické zainteresované strany z Dánska a České republiky?

Máme zkušenost, že české kandidáty skandinávská kultura opravdu baví, a proto hledáme možnosti spolupráce s Dánskem, Švédskem a Norskem.

Co je tak zvláštního na skandinávských společnostech?

Nabízejí plochou strukturu, skutečnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, uctivé a spravedlivé zacházení se zaměstnanci. Měli jsme štěstí, že Velvyslanectví Dánska podpořilo naši akci společně s Dansk Industri.

Emp cz barbara hansen cechova
Talentor Denmark

Sara Juhl

Co bylo pro tebe nejdůležitější, Sara?

Bylo skvělé vidět, že mnoho společností bylo zvědavých dozvědět se více o tom, jak by outsourcing do České republiky mohl fungovat. Také se mi líbilo, že naše dánské velvyslanectví a největší zaměstnavatelská organizace Dánský průmysl tuto iniciativu podpořily.

Sara, řekni nám více... jaké jsou hlavní výhody pro obě dánské společnosti, které outsourcují IT do České republiky, a pro český IT průmysl jako celek?

Protože je v Dánsku extrémně obtížné najít dostatek IT specialistů, je velkou výhodou outsourcovat část oddělení R&D do jiných zemí. A čeští specialisté jsou velmi vzdělaní a mám dojem, že jejich kultura je Dánům blízká. Do každodenní spolupráce se počítá i to, že jsme ve stejném časovém pásmu, a samozřejmě, že jejich platy jsou levnější než velmi dobře placené „IT primadony“ v Dánsku.

Sara, jaké výzvy je podle vás stále potřeba překonat, abyste dosáhli ještě většího vzájemného prospěchu?

Česká republika není v Dánsku, pokud jde o outsourcing IT, zrovna pojmem. Až donedávna si mnoho organizací vybíralo jako svá sídla Polsko, Rumunsko a Ukrajinu.

Dalším problémem je, že je obtížné získat české IT experty pro přesun do Dánska, což by bylo pro některé podniky výhodné. V Česku navíc rostou platy a sehnat kvalifikované IT pracovníky je stále náročnější.

Děkujeme vám, že neustále přicházíte s novými způsoby spolupráce a uvádění těchto nápadů do praxe, Sara a Barbara!

Gerti Neu 2022

Gertraud Eregger

Project Manager