Tomáš Prajzler

Country Manager

Získal magisterský diplom v oboru psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Po 2 letech v pozici konzultanta v butikové executive search společnosti ACE Consulting a 2,5 jako konzultant pro Hill International se Tomáš stal seniorním konzultantem a postupem času také řídícím partnerem Talentor Advanced Search v ČR a SR. Tomáš je také členem dozorčí rady skupiny Talentor International, předsedou Talentor International IT Practice Group a místopředsedou Talentor International Life Sciences Practice Group.

Během více než 20leté praxe v executive search pracoval Tomáš napříč mnoha odvětvími. K jeho nejoblíbenějším patří oblast life sciences (farmaceutický průmysl, biotechnologie a medicínská zařízení), dále oblast bankovnictví a financí a manažerské pozice v oblasti výroby. Hovoří plynule česky a anglicky, domluví se také německy a rozumí polsky.

„Nic není; i kdyby bylo, člověk by je nemohl poznat; i kdyby je poznal, nemohl by je sdělit a vysvětlit druhým...“ (Gorgias z Leontín)

Tomáš Prajzler - Talentor Czech Republic (CZ)

Privátní psychoterapeutická praxe

Vedle řízení české kanceláře Talentoru se Tomáš věnuje také soukromé psychoterapeutické praxi, viz https://psychologie-praha2.cz/

a nabízí služby v oblastech

  • psychoterapie (individuální a párová)
  • krizová intervence
  • psychologické poradenství
  • koučování

TP photo

Tomáš Prajzler

Country Manager
Talentor Czech Republic