Tomáš Prajzler

Vedoucí partner

Získal magisterský diplom v oboru psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Po 2 letech v pozici konzultanta v butikové executive search společnosti ACE Consulting a 2,5 jako konzultant pro Hill International se Tomáš stal seniorním konzultantem a postupem času také řídícím partnerem Talentor Advanced Search v ČR a SR. Tomáš je také členem dozorčí rady skupiny Talentor International, předsedou Talentor International IT Practice Group a místopředsedou Talentor International Life Sciences Practice Group.

Během 20leté praxe v executive search pracoval Tomáš napříč mnoha odvětvími. K jeho nejoblíbenějším patří oblast life sciences (farmaceutický průmysl, biotechnologie a medicínská zařízení), dále oblast bankovnictví a finance a manažerské pozice v oblasti výroby. Hovoří plynule česky a anglicky, domluví se také německy.

„I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best.“ (Oscar Wilde)

Tomáš Prajzler - Talentor Czech Republic (CZ)

Private psychotherapy practice

Besides his aktivities at Talentor Czech Republic, Tomáš offers private psychotherapy practice http://psychoterapie.pt/

Offering services in

  • psychotherapy (individual and couples)
  • crisis intervention / management
  • psychological counselling
  • coaching

Emp Cz Tomas Parjzler

Tomáš Prajzler

Vedoucí partner
Talentor Czech Republic