Jan Růžička

IT Recruitment Manager

Jan pracuje v oblasti náboru zaměstnanců jako seniorní technický/IT recruiter, konzultant, analytik nebo projektový manažer již více než 16 let. Původně IT maniak, který během své kariéry prošel obory IT, obchodu, financí či HRM, podpořený magisterským titulem z Technické univerzity a dalším MBA vzděláním se zaměřením na strategické řízení a HRM. Hovoří plynně česky a anglicky, ale domluví se s vámi i rusky nebo polsky.

“A winner is just a loser who tried one more time.”

(George M. Moore Jr.)

Jan Růžička - Talentor Czech Republic (CZ)
Emp cz jan ruzicka

Jan Růžička

IT Recruitment Manager
Talentor Czech Republic