Podmínky použití

Následující práva a povinnosti se vztahují na Talentor Advanced Search a osoby, které si u Talentoru vytvoří bezplatný kariérní profil (dále jen „kandidáti“).

Práva a povinnosti uživatele kariérního profilu zdarma

 1. Talentor umožňuje svým kandidátům bezplatně zaregistrovat kariérní profil na talentor.com. Registrace je na dobu neurčitou a vyžaduje zadání emailové adresy a Talentor musí adresu potvrdit. Registrací kandidát také souhlasí s tím, aby jeho údaje byly zpřístupněny poradcům Talentoru.
 2. Talentor poskytuje uchazečům ujištění, že se všemi jimi poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi, ale je také oprávněn při zpracování informací využít služeb zpracovatelů objednávek (poskytovatelů služeb), což vyžaduje zproštění této povinnosti nezveřejnění.
 3. Kandidáti mají povinnost nakládat se všemi informacemi o společnostech, které Talentor navrhne, jako s důvěrnými a nepředávat je třetím stranám.
 4. Uchazeč má povinnost udržet své heslo v tajnosti. Uchazeč si může heslo kdykoli změnit.
 5. Kandidátovi je zakázáno zadávat nesprávné, zavádějící nebo jiné informace, které jsou považovány za nezákonné. Jakékoli akce, které by mohly narušit zabezpečení sítě nebo systému nebo by mohly jinak sloužit k tomuto účelu (např. instalace viru nebo trojského koně), jsou zakázány a budou předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. Talentor má právo taková data vymazat.
 6. Společnost Talentor provádí vyhledávání potenciálních kandidátů, výběrové pohovory a řízení jménem společností nestranně a objektivně. Zejména nepodáváme žádné závazné zprávy. Každý z kandidátů bude námi hodnocen na základě objektivních kritérií a bude odpovídat specifikacím vydaným našimi klienty.
 7. Talentor přísně dodržuje ustanovení zákonů o rovném zacházení. Profily kandidátů, které předáme našim klientům, s výjimkou pohlaví a data narození, neobsahují žádné informace, které by mohly být důvodem k diskriminaci v souladu se zákony o rovném zacházení. Výslovně informujeme naše klienty, že ani pohlaví, ani věk nejsou důvodem k diskriminaci.
 8. Zájemci souhlasí s tím, aby jim Talentor poskytoval vhodné pracovní nabídky telefonicky, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky, např. sociální sítě.
 9. Kandidáti se mohou obrátit na data.protection@talentor.com, pokud mají jakékoli dotazy týkající se ochrany dat. Uchazeči naleznou podrobnější informace o ochraně údajů v Prohlášení o ochraně údajů.
 10. Naše služba je poskytována pouze kandidátům, kteří dosáhli věku 16 let. Talentor si vyhrazuje právo smazat profily, které zveřejnili mladší kandidáti.
 11. Talentor si vyhrazuje právo smazat váš profil kandidáta, pokud je vaše poslední aktualizace profilu starší než 5 let nebo pokud nebudeme schopni navrhnout pozici během období 5 let.